Điều kiện áp dụng:

– Hàng hóa trước khi được chuyển đi đến tay Quý khách sẽ được bên Chợ Sỉ kiểm tra hãy, cấn móp.

– Sau khi nhận hàng, trong quá trình kiểm tra, quý khách hãy quay phim lại để làm bằng chứng đối chứng để có thể đủ điều kiện áp dụng hình thức đổi – trả hàng hóa.

– Chợ Sỉ xin phép không xử lý các trường hợp đổi trả hàng hóa không có video quay lúc kiểm tra hàng hóa.